II. ročník závodů „O nejlepšího Pátka a Robinsona Ostrova“ – propozice

dsc_0005Psí škola „Na Ostrově“ Brno uspořádá  II. ročník závodů v poslušnosti psů podle zkoušek ZOP a ZPU1 nazvané „O nejlepšího Pátka a Robinsona Ostrova“.


Kdy:
               18.5.2013
Kde:               cvičiště Psí školy Na Ostrově Brno
Prezence:     pro kat. „Pátci“ – 8:00 – 8:15, závod začne v 8.30!
pro kat. „Robinsoni“  – prezence 9:45, začátek v 10:00
Rozhodčí:     Ing. Luděk Novák
Přihláška:     elektronický formulář
Startovné:   
350,- Kč , startovné je nutné uhradit do 15.4.2013

Počet účastníků je omezený na 30 týmů. Všechny přihlášky nad tento počet budeme evidovat jako náhradníky.

Startovní listina

Podmínky účasti:

 1. Zúčastnit se mohou všichni psi a feny starší deseti měsíců, bez ohledu na  plemeno, původ, velikost a již vykonané zkoušky (i když předpokládáme, že absolventům zkoušek ZPU1 a případně jiných vyšších zkoušek, kynologická čest nedovolí, aby nastoupili v nižší kategorii! :-).
 2. Háravé feny je nutno nahlásit předem (nejlépe telefonicky  (603788787), nebo e-mailem agility.Brno@seznam.cz. Nastoupí  totiž k závodu jako poslední.
 3. Znalost zkušebních řádů daných kategorií (KJ Brno-zkušební řády ZOP a ZPU1)
 4. Předložení očkovacího  průkazu psa s platným očkováním
 5. Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání. Hrubé zacházení se psem , bude trestáno vyloučením psovoda ze závodu (i v případě, že závodí s více psy).
 6. Za škody způsobené psem odpovídá psovod!

Soutěžit se bude ve dvou kategoriích

1. kategorie „Pátci“ (disciplíny podle základu zkoušky ZOP, bez skupinových cviků!)

Bodované cviky

 1.  Přivoláni – volba ze 2 variant: a) s předsednutím před psovoda, b) za pohybu k noze psovoda
 2. Ovladatelnost psa na vodítku
 3. Ovladatelnost psa bez vodítka
 4.  Sedni-Lehni-Vstaň (na vodítku)
 5. Přenesení psa psovodem a cizí osobou (10 metrů, pes s náhubkem)
 6. Chůze po nepříjemném materiálu se zastavením (na vodítku)
 7. Skok vysoký (výška překážky max.50 cm) – provedení cviku podle zkoušky ZPU1
 8. Odložení psa (vzdálenost 30 kroků) – odložení bude prováděno pouze  dobu, než další pes provede cviky číslo 1-4

Maximální počet dosažených bodů za jednotlivé cviky je 10.

Při rovnosti bodů bude o vítězi v této kategorii rozhodovat: přivolání, ovladatelnost bez vodítka, cviky sedni,lehni a vstaň a případně los

2. kategorie „Robinsoni“ (disciplíny podle základu zkoušky ZPU1, bez volitelného cviku a       skupinových cviků!)

Bodované cviky:

 1. Přivolání – volba ze 2 variant: a) s předsednutím před psovoda, b) za pohybu k noze psovoda
 2. Ovladatelnost bez vodítka
 3. Sedni-Lehni-Vstaň (u nohy, bez vodítka)
 4. Štěkání (v sedě u nohy, bez vodítka)
 5. Odložení za pochodu vleže
 6. Aport (předmět psovoda)
 7. Přechod přes nepříjemný materiál se zastavením (bez vodítka)
 8. Skok vysoký (jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem – výška překážky upravená dle kohoutkové výšky psa)
 9. Skok šplhem (překážka typu „A“, jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem)
 10. Dlouhodobé odložení psa – 30 kroků od psovoda, psovod v úkrytu

Maximální počet dosažených bodů za jednotlivý cvik je 10.

Při rovnosti bodů bude o vítězi v této kategorii rozhodovat: přivolání, ovladatelnost bez vodítka, odložení za pochodu, a případně los.

Pro první tři nejlepší Pátky i Robinsony připravíme pěkné ceny!!
Občerstvení po dobu závodu bude zajištěno!

Těšíme se na vás!!!