Dvojzkoušky agility na Ostrově

Psí škola „Na Ostrově Brno“ pořádá zkoušky agility.DSC_1288

Kdy: 13.8.2016 (neděle)

Program: 2x zkouška A1,  2x zkouška A2,  2x zkouška A3

Prezence:   od 8:10   do   8:30 hod. pro kat. A1,
                      od 11:15  do 11:40 hod. pro kat. A2
                      od 13:30   do 14:00 hod. pro kat. A3

 

Přihláška : přes kacr.info

Rozhodčí: Lenka Pánková
Upozornění pro účastníky: na tuto akci jsme umožnili  hospitaci adeptce na rozhodčí agility:
Olze  Bazalové!!!!

Kdecvičiště Psí školy „Na Ostrově“ Brno

Startovné:

  • člen     KAČR: 200,- Kč jeden pes (150,– Kč druhý pes a další),
  • nečlen KAČR: startovné je navýšeno o  80,- Kč. (tj. 280,- Kč.)

Startovné zasílejte na č.ú. 2101161152/2010   v.s. 13082017

Uzávěrka: 31.7.2017, nebo do naplnění startovní listiny (100 týmů).
Do startovní listiny budou zařazeny pouze týmy s uhrazeným startovným.

Podmínky účasti:  výkonnostní průkaz psa, dodržování řádu a stanov KAČR.

Informace:  e-mail: agility.Brno@seznam.cz, tel.: 603788787