MORAVA Cup – závody agility

Psí škola „Na Ostrově Brno“ uspořádá závody agility nazvané
„Morava Cup „

Datum:          v sobotu 13.4.2019
Místo:     
       Kynologická hala  KK Zetor, 
Povrch:          umělá tráva
Prezence:     od 8:00 do 8:30 hod.
Rozhodčí:     Karin Divišová

Přihlašování přes KAČRinfo: 

Program: jumping 1, jumping 2, běh agility.
Oceněni budou vítězové každého běhu a kategorie zvlášť a oceníme i součet všech tří běhů v jednotlivých velikostních kategorií.
(pořadatel si vyhrazuje právo změnit program závodu na 2x běh agility a 1x jumping v závislosti na počtu přihlášených týmů.)

Startovné:
* člen  KAČR a zahraniční týmy: 420,- Kč jeden pes (320,– Kč druhý pes a další),
* nečlen KAČR: startovné se navyšuje o 80,- Kč za každého psa!

Startovné zasílejte na č.ú. 2101161152/2010
Variabilní symbol: 13042019  Do poznámky jméno psovoda a psa/psů

Uzávěrka: 10.4.2019, nebo do naplnění startovní listiny. Počet startujících je  omezen na 100 týmů.
Do startovní listiny budou zařazeny pouze týmy s uhrazeným startovným.

Podmínky účasti:  výkonnostní průkaz psa, dodržování řádu a stanov KAČR.
Občerstvení zajištěno!

Těšíme se na vás! 🙂

Informace:  e-mail: agility.Brno@seznam.cz, tel.: 603788787

Přihláškou a uhrazením startovného na naše akce účastník uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů, jako je jméno, věk, e-mailová adresa, či datum narození, a dále jejich využití ke komunikaci mezi účastníkem a pořadatelem či třetí stranou.