Podzimní Robinsonáda 2022 – propozice

Psí škola „Na Ostrově Brno“ uspořádá závody agility nazvané
„Podzimní  Robinsonáda 2022“

Rozhodčí: paní Lenka Pánková

Datum:          v sobotu 10.9.2022
Prezence:     od 8:15 do 8:45 hod.
Začátek:        9:00
Přihlašování přes KAČR info

Program:  běh Jumping, Zkoušky A1,A2,A3, běh Agility

Kdecvičiště Psí školy „Na Ostrově“ Brno

Startovné:
* člen  KAČR a zahraniční týmy: 400,- Kč první pes (350,- Kč druhý pes a každý další),
* domácí týmy ze Psí školy „Na Ostrově“ : 300,- Kč první pes, (150,- Kč druhý pes a každý další)
* nečlen KAČR: startovné se navyšuje o 80,- Kč za každého psa!

Startovné zasílejte na č.ú. 2101161152/2010
zahraniční účastníci mohou platit v hotovosti na místě.
Variabilní symbol: 10092022
(v případě platby za více psů je vypište do poznámky)

Uzávěrka: 31.8.2022, nebo do naplnění startovní listiny. Počet startujících je  omezen na 80!

Podmínky účasti:  výkonnostní průkaz psa, dodržování řádu a stanov KAČRu.
Občerstvení zajištěno!

A moc se na vás těšíme!!!

Informace:  e-mail: agility.Brno@seznam.cz, tel.: 603788787