diagram-19Cvičiště se nachází v Brně na Cacovickém ostrově v městské části Maloměřice.
GPS souřadnice: 49.22366, 16.6384372
Příjezd pro automobily
je ulicí Cacovickou, (slepá ulice!)  přes  mostek  nad říčním náhonem ul. Cacovice  a přijedete k plotu  z vlnitého plechu. Na jeho konci je doprava zákaz vjezdu na ul. Zlatníky a doprava přijedete po cca 50 metrech před branku cvičiště. Auto můžete zaparkovat na odstavných parkovacích plochách přímo před cvičištěm.

V žádném případě neparkujte na travnaté ploše, nebo na chodníku: vyhnete se tak pokutě za nesprávné parkování od Městské  policie.
Pokud jsou parkovací plochy před cvičištěm obsazeny, parkujte podél plotu z vlnitého plechu.

Pro pěší jsou nejlepší 3 trasy a to:
1) od Tomkova náměstí ulicí Cacovickou…
2) od zastávky tram. čís. 4 Maloměřický most procházkou podél levého břehu řeky a přejít nový most přes řeku u ragbyového hřiště, nebo lávku za ulicí Olší…
3) od zastávky tram. čís. 4 a autobusu čís. 75 Čtvery Hony (zast. je na znamení), pokud pojedete od města, tak přejdete silnici a projdete parkem (bývalý hřbitov) a kolem zahrádek až k lávce přes řeku a to už cvičiště uvidíte před sebou. (tato trasa je asi nejkratší od MHD)

Také upozorňujeme na vyhlášku města Brna, podle které musí být psi buď opatřeni náhubkem, nebo musí být na vodítku! Volný pohyb psů bez náhubku je opět trestaný pokutou! Před naším cvičištěm se nachází dětské hřiště, takže o to více toto pravidlo prosím dodržujte!
cvicak

Zobrazit místo Psí škola „Na Ostrově“ na větší mapě